17 apr 2019
Gepost door Super User

Bodycams worden nog dit jaar opgenomen in de standaarduitrusting van de politie. Dat is volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) toegezegd door korpschef Akerboom.

De kleine camera’s worden door agenten op het lichaam gedragen, onder meer om agressie tegen agenten vast te leggen. Nog voor de jaarwisseling moet de bodycam onderdeel uitmaken van de politie uitrusting.

VVD en CDA hameren al langer op het belang van bodycams als standaarduitrusting. „Er is niet alleen beeldmateriaal van het werk van de agent, zodat daarover geen discussie bestaat, hetzelfde geldt ook voor idioten die hulpverleners belagen”, zegt VVD-Kamerlid Laan.

Zij hoopt dan ook dat de camera’s als standaarduitrusting eraan bijdragen dat belagers worden gestopt. „Hopelijk pakken we die zo sneller op. Nog mooier zou het zijn als het mensen ervan weerhoudt om een agent te belagen.”

Ook CDA-Kamerlid Van Dam is blij met de toezegging. „Echt goed, want de bodycam werkt ook preventief.”

Bron: De Telegraaf - parlementaire redactie.

15 nov 2016
Gepost door HW

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de veiligheidsbranche gaan intensiever samenwerken in het gebruik van camerabeelden en data uit andere sensoren. Deze samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van sensing vergroot de gezamenlijke slagvaardigheid op het gebied van veiligheid.

Dat staat in een verklaring die de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de politie en voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB 10 november ondertekenden tijdens een congres over sensing. Sensing is het waarnemen of verzamelen van informatie met betrekking tot een object of persoon met een technisch hulpmiddel, de sensor.

Nederland veiliger maken.
Behalve de politie maakt ook de private sector veel gebruik van informatie uit sensoren: meer dan 90% van de beschikbare informatie is afkomstig van camera’s en andere sensoren die beheerd worden door beveiligingsbedrijven en andere private partijen. Politie en beveiligers komen elkaar in hun dagelijkse werk tegen in het gebruik van sensing en kunnen door hun gezamenlijke inspanning Nederland veiliger maken. Zo kan door realtime uitwisseling van informatie binnen de veiligheidsketen de kans om op heterdaad te betrappen worden vergroot.

Breder toepasbaar.
Het aantal sensoren neemt naar verwachting toe van vijf naar vijftig miljard in vijf jaar. De sensoren worden goedkoper, breder toepasbaar, vaker gebruikt en kunnen ook steeds meer in netwerken functioneren. Partijen realiseren zich dat aan samenwerking op het gebied van sensing organisatorische, juridische en ethische voorwaarden zijn verbonden.

Intentieverklaring.
Deze onderwerpen stonden ook op het programma van het congres sensing dat betrokken partners vandaag organiseerden. Tijdens het congres spraken zij af om de publiek-private samenwerking op het gebied van sensing verder vorm te geven. Op deze wijze geven het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de beveiligingssector uiting aan hun ambitie om Nederland gezamenlijk veiliger te maken.

Uitspraken.
Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie – "Goede samenwerking op het gebied van sensing maakt direct ingrijpen bij criminele handelingen mogelijk, dat is belangrijk. Daarbij moeten we telkens opnieuw de afweging maken of er sprake is van een goede balans tussen de roep om meer veiligheid en het recht op privacy".

Erik Akerboom, korpschef van de politie – "Met het gebruik van sensoren wordt de heterdaadaanpak van de politie effectiever en efficiënter, waarbij samenwerking met andere partners in de veiligheidsketen alsook private partijen essentieel is".

Laetitia Griffith, Voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche – "De sleutel tot een succesvolle samenwerking is vertrouwen en respect voor elkaars expertise. Beveiligingsbedrijven spelen een cruciale rol in het valideren van signalen, het filteren van data en het doorspelen van nuttige informatie".

Boele Staal, algemeen voorzitter VEBON-NOVB - "Als technische beveiligingssector dragen we graag bij aan (door)ontwikkeling van diverse sensoren, ten dienste van onze klanten, ketenpartners en een veiliger Nederland".

01 sept 2014