30 juli 2019
Gepost door Super User

Bijzonder.
Het mag bijzonder worden genoemd, dat beide Kamerleden zo vooringenomen zijn over privaat cameratoezicht.
Alsof burgers per definitie minder competent zijn dan ambtenaren. Het is natuurlijk absurd om te denken dat de politie, gemeenten en NS gebruik zouden maken van de RTR als er geen enkele vorm van kwaliteitsborging zou zijn en de operators zich schuldig zouden maken aan zaken als etnisch profileren en discriminatie.

Bovendien gaan de Kamerleden voorbij aan het feit dat de beelden ook door politiemedewerkers worden beoordeeld. Het kan nooit kwaad als Kamerleden kritisch tegenover bepaalde ontwikkelingen staan, maar dan kunnen zij zich wellicht beter richten op organisaties die niet goed of niet efficiënt presteren.

De RTR werkt naar grote tevredenheid en is een goed voorbeeld van publiek private samenwerking. Wel dient ervoor gewaakt te worden dat geen valse concurrentie wordt bedreven, door opdrachtgevers te bedienen die feitelijk op een gecertificeerde particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale zijn aangewezen, maar typisch genoeg hebben Den Boer en Verhoeven daar geen vragen over gesteld.

Bron: Beveiligingnieuws.nl

28 juli 2019
Gepost door Super User
uitroepteken

Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van 24 juli 2019, over een “Big brother systeem” dat door de RTR gebruikt zou worden, zijn inmiddels kamervragen gesteld.
De antwoorden op bijna alle vragen zijn voor het grootste deel al te vinden op de website van RTR-NL.

Terecht vindt de indiener, mevrouw Monica den Boer, kamerlid voor D’66, de waarborgen voor privacy, de kwaliteit van de camera observanten en de operationele politieregie op cameratoezicht op openbare plaatsen, een belangrijk gegeven.
Binnen de stichting RTR-NL te Nijmegen, zijn de aspecten van privacy, kwaliteit van camera observanten en de operationele politieregie, geborgd.
Door een Programma van Eisen te hanteren bij gemeenten, die willen aansluiten, is leverancier onafhankelijkheid voor de deelnemende gemeenten ook geborgd.

Kortom als RTR stellen we het op prijs, dat er eindelijk door de media en de politiek zoveel aandacht gegeven wordt aan dit belangrijke onderwerp.

Vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie rolt omvangrijk ’Big Brother-systeem’ uit» (ingezonden 25 juli 2019).

24 juli 2019
Gepost door Super User
Politie rolt omvangrijk Big Brother-systeem uit

De politie heeft hoge verwachtingen van een particulier ’Big Brother-systeem’ dat alle denkbare bewakingsbeelden koppelt. Veiligheidsregio’s zien het door een stichting beheerde platform als ideaal instrument om drukke evenementen te monitoren.

Het systeem is al succesvol toegepast tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen.

Met het ’alziende systeem’ kunnen beelden van gemeentelijke bewakingscamera’s tegelijk worden bekeken met die van Rijkswaterstaat (onder meer snelwegen) en de NS-stations. Ook kunnen er live beelden van door agenten gedragen bodycams mee worden gevolgd. Omgevingsregistraties vanuit helikopters en drones kunnen eveneens aan het ’spionagesysteem’ worden gehangen.

Op perron.
"Zo bereiken we een totaalbeeld in en rond de stad. In theorie kunnen we een verdachte nu ook volgen zodra hij uit beeld raakt van de gemeentelijke camera’s en op een perron staat", aldus Operationeel expert beveiliging Leon Jansen van het Team Technisch Toezicht (TTT) van de Nationale Politie. Het videoplatform is al succesvol gebruikt tijdens de Vierdaagsefeesten.

Bewakingsbeelden konden tot voor kort alleen worden bekeken door de instantie die de camera plaatste. Zo werkten de spoorwegen met andere systemen als Rijkswaterstaat en waren gemeentelijke cams weer van een ander merk. Inmiddels is een digitaal systeem ontwikkeld waarmee al deze beelden in een centrale ’veiligheidsbioscoop’ terecht komen.

Particulier.
Het systeem is ontwikkeld door de particuliere stichting Regionaal Toezicht Ruimte (RTR). Deze ondersteunt onder meer gemeenten, brandweer, ambulancediensten en politie met cameratoezicht. De medewerkers die de binnenkomende beelden beoordelen, zijn burgers zonder opsporingsbevoegdheid. „Onze stichting werkt in opdracht van de politie. Die ontvangt na zo’n klus als de Vierdaagse van ons een nota. Onze personeelsleden zijn gescreend en krijgen voordat ze beginnen een korte cursus om verdachte situaties vooraf te herkennen”, aldus RTR-directeur Hylco Wijnants.

Hij erkent dat de vlijmscherpe beelden die de camera’s tot op honderden meters afstand kunnen produceren een ’enorme inbreuk zijn op de privacy van bezoekers die zich er vaak niet bewust van zijn dat ze worden bespied.’ "We hanteren intern dan ook een nultolerantie voor geintjes."

De Amsterdamse stichting Privacy First, die ijvert voor het behoud van privacy in het openbare leven, zet grote vraagtekens bij de koppeling van alle beelden. Dat de verzamelde straatbeelden worden beoordeeld door burgers, vindt directeur en jurist Vincent Böhre sowieso onverteerbaar: "De politie houdt zich tenminste nog aan de wet. Maar als derden dit gaan doen, moet je maar afwachten wat er met alle gegevens gebeurt."

Bron: ⒸTelegraaf 24-07-2019, tekst - Roy Klopper, fotografie - Rias Immink.