12 juni 2017
Gepost door HW
logo-gemeente-zaltbommel

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni omstreeks 03.30 uur zag de camera observant van de RTR in Nijmegen, dat een drietal jongens in de binnenstad van Zaltbommel markttafels omgooiden en uit elkaar trokken.

Ook zag hij, dat deze jongens vervolgens geparkeerd staande fietsen omgooiden.

Direct zijn de camerabeelden doorgezet naar de politie meldkamer, die snel een surveillance eenheid ter plaatse stuurde. De drie jongens zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

05 mei 2017
Gepost door HW

Vanavond, vrijdag 5 mei, kreeg de camera-observant via de meldkamer te horen, dat er zojuist een fietsendiefstal had plaatsgevonden achter het station.

Door de meldkamer werd een gedeeltelijk signalement doorgegeven. Op basis van dit signalement werden in de RTR de camerabeelden teruggekeken en kon de verdachte "in beeld" gebracht worden.

Op basis van de camerabeelden kon worden vastgesteld, dat de verdachte via de Tunnelweg, richting centrum vertrokken was. De betreffende beelden werden direct naar de meldkamer doorgezonden, zodat daar ook een duidelijk beeld van de verdachte was. Op basis van deze gegevens is, in de Bloemerstraat te Nijmegen, de verdachte aangehouden door een politie surveillance eenheid.
Weer een mooi voorbeeld van een slagvaardige samenwerking tussen surveillance, meldkamer en RTR.

05 apr 2017
Gepost door HW

Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en Milieu ligt, gaan voor recreatieve dronevliegers dezelfde limieten gelden als voor ROC-light houders. Dat wil zeggen dat de maximaal toegestane vlieghoogte omlaag gaat naar 50 meter (momenteel is dat nog 120 meter), en dat men nog maar 100 meter ver mag vliegen. Verder moet men in de toekomst 50 meter afstand houden van bebouwing, mensenmenigten en wegen.

Regels gelijktrekken.
De nieuwe regels worden toegelicht in een brief, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat de regels voor amateurvliegers strenger zouden worden komt niet helemaal als een verrassing, dit is immers al meerdere malen aangekondigd. Het was lastig uit te leggen dat er voor professionele dronevliegers momenteel strengere beperkingen gelden dan voor recreanten, en daar komt dus verandering in. Alleen voor klassieke modelvliegers, die in clubverband op daarvoor bestemde velden vliegen, blijft de maximale vlieghoogte van 300 meter gehandhaafd.

Volgens Dijksma neemt de verlaging van de maximale vlieghoogte nog niet alle potentiële risico’s weg. Met name traumaheli’s en militaire luchtvaartuigen vliegen ook op lage hoogten, en kunnen deze daardoor last hebben van drones. Begin 2018 wordt besloten of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Als het gaat om handhaving dan denkt Dijksma dat het huidige boeteregime voldoende handvatten biedt om overtreders aan te pakken: er zijn tot op heden nog maar een beperkt aantal overtredingen van de luchtverkeersregels geconstateerd, en de geëiste boetes lagen ver onder de maximale boetebedragen. Verder schrijft Dijksma dat er inmiddels flink wat inspanningen zijn geweest op het vlak van voorlichting, en ook op het gebied van geofencing zou er vooruitgang geboekt zijn.

Geen registratieplicht.
Vooralsnog komt er geen registratieplicht voor amateurdrones. Dijksma wil niet vooruitlopen op Europese regelgeving op dit gebied, en bovendien vraagt de staatssecretaris zich af of de vliegveiligheid wezenlijk wordt verbeterd, zolang een eventuele ID niet op afstand uitgelezen kan worden.

Voor bedrijven die onder het volledige ROC vliegen zou met de invoering van de nieuwe regels de verplichting om een NOTAM aan te vragen voor drone-operaties komen te vervallen. Ook de meldingsplicht aan de burgemeester van de gemeente waar een vlucht plaatsvindt, verdwijnt.

Internetconsultatie.
De nieuwe regels zijn nog niet definitief. Binnenkort wordt de nieuwe concept regelgeving aan het publiek voorgelegd middels een internetconsultatie. De nieuwe regelgeving zou dan – al dan niet in gewijzigde vorm – later dit jaar van kracht moeten worden.

Bron: Dronewatch