16 nov 2018
Gepost door HW

Een bodycam op een politie-uniform. Het nationale politiekorps experimenteert er al een jaar mee.

De beelden van bodycams zijn misleidend. Dat stelt Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Freedom Inc. Hij maakt zich zorgen over de toenemende inzet ervan door politie en gemeente. In Rotterdam dragen stadswachten er sinds gisteren eentje als experiment, terwijl de VVD in Amsterdam er al maanden voor lobbyt. Ook het nationale politiekorps experimenteert er al een jaar mee.

Voor de gemeente Rotterdam is het klip en klaar. Handhavers hebben een belangrijke publieke functie en moeten daarom worden beschermd. "Bodycams hebben daarbij een de-escalerende werking", zegt Lisette van Bale, woordvoerder van Bert Wijbenga, wethouder Handhaving in Rotterdam. „Mensen weten dan dat ze achterhaald kunnen worden als ze een agent bedreigen. Ze zullen daardoor eerder een stapje terug doen. Bovendien kunnen de beelden later dienen als bewijsmateriaal in een zaak.” Eerdere kleinere pilots leverden positieve resultaten op, stelt de gemeente.

Maar criticasters vinden bodycambeelden misleidend. Zoals bij een incident in 2014 in Florida. Daar achtervolgt de politie Derrick Price. De agenten verdenken hem van drugshandel. Als de man ingesloten raakt op een parkeerplaats, gaat hij op de grond liggen, met zijn handen en benen gestrekt. „Stop resisting, stop resisting!”, schreeuwen de vijf agenten, terwijl ze op hem blijven inschoppen en slaan. Op de schokkerige beelden van de bodycam komt de man niet goed in beeld, waardoor de kijker het idee krijgt dat hij zich inderdaad verzet. Maar op bewakingsbeelden blijkt dat hij zich altijd rustig gehouden heeft.
Reden voor scepsis bij Zenger van Freedom Inc. Dankzij de bewakingsbeelden werden de agenten uiteindelijk alsnog vervolgd voor mishandeling, anders was dit zeker niet gebeurd, redeneert hij. "Bodycams bieden slechts één gezichtspunt. Daarom worden ze onterecht als de oplossing voor alles gezien.”

Want agenten kunnen ook juist weigeren in te grijpen uit angst dat de beelden tegen hen gebruikt worden waardoor agressief gedrag tegen hen mogelijk blijft meent Zenger. Bovendien is er de privacykwestie. Zenger:" De beelden van onschuldige mensen mogen tot vier weken na dato bewaard worden. De overheid kan hen in de gaten houden, waardoor de menselijke vrijheid in het geding komt. En de inzet van camera’s zal eerder worden uitgebreid dan ingeperkt. Daarop moet worden toegezien.”

De gemeente Rotterdam stelt zich bij gevallen van agressie niet alleen op bodycambeelden te baseren, maar ook op afgelegde verklaringen en aanvullende beelden. Van Bale belooft dat de beelden niet gebruikt worden om het gedrag van handhavers te monitoren. "Het gaat puur om agressie tegen handhavers." Ook de privacykwestie is geen probleem, stelt de gemeente. "Alleen gecertificeerde mensen die in een beveiligde server werken, krijgen de beelden te zien, de handhavers zelf niet. Ook wordt de opname pas gestart nadat de handhaver op de knop heeft gedrukt. Daarvoor waarschuwt hij de burgers."

Maar Zenger vreest selectief gedrag van de handhavers. "Als een agent bij wijze van spreken eerst een burger uitscheldt, dan pas het opnameknopje indrukt en die burger vervolgens reageert, krijg je een vertekend beeld. Agenten kunnen dat beeld zelf bepalen en dat kan de doorslag geven bij twee tegenstrijdige verklaringen. Daarom moet er wat mij betreft beleid voor komen. Als je dan toch de camera wilt gebruiken, moet hij aan zodra een stadswacht met een burger gaat communiceren, stel ik voor."

De landelijke politie heeft de voor- en nadelen onderzocht met een pilot, die vorig jaar juli gestart is. Op 32 plekken door het hele land zijn bodycams ingezet. De pilot en het onderzoek zijn inmiddels voltooid. Op basis daarvan maakt de korpsleiding eind 2018 of begin 2019 bekend of bodycams structureel onderdeel van het politiebeleid worden. Of bodycambeelden inmiddels al als bewijs in rechtszaken gebruikt zijn, weet de politie niet. Een pilot vanuit de gemeente Amsterdam met boa’s is in ieder geval onwaarschijnlijker geworden nu het college het afgeraden heeft.

Volgens het college is het kostenplaatje van de pilot te hoog, met vermoedelijke uitgaven tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro.

Bron: Telegraaf

29 juni 2018
Gepost door HW
laatste-werkdag-wim-dang

Collega Wim Dang heeft vandaag, vrijdag
29 juni zijn laatste werkdag op de RTR.
Wim gaat in augustus met pensioen.

Vanaf deze plek wensen we Wim toe, dat hij samen met zijn gezin, nog heel lang en in goede gezondheid van zijn aanstaande pensioen mag genieten!

Een hele leuke laatste werkdag toegewenst Wim.

05 mei 2018
Gepost door HW

Tijdens de Bevrijdingsfeesten in Wageningen wordt het cameratoezicht uitgevoerd vanuit de RTR in Nijmegen. De collega’s van het Team Technisch Toezicht voeren vanuit de RTR in Nijmegen, de operationele regie uit.

De cameraobservant staat rechtstreeks in contact met de collega’s ter plaatse. Het operationele team in Wageningen, en de operationele staf in Arnhem kunnen live met de camerabeelden meekijken. Zo heeft iedereen hetzelfde beeld van de situatie in Wageningen. In geval van een incident kan dan ook snel worden opgetreden en indien nodig worden opgeschaald. Zo worden de feestelijkheden in Wageningen optimaal ondersteund.