21 feb 2017
Gepost door HW

In Berlijn gaat een Proefproject met slimme camera's gedaan worden. Cameratoezicht gaat de komende jaren wellicht ingrijpend veranderen onder invloed van dit soort ontwikkelingen.

Op het treinstation Südkreuz in Berlijn worden speciale bewakingscamera’s getest, die met software automatisch gevaar proberen te herkennen.

Dat meldt de Berliner Morgenpost. Later dit jaar wordt een proef gestart, om de efficiëntie van het beveiligingssysteem te testen.

Beeldherkenningssoftware zoekt constant naar verdachte objecten en gedrag. Zo zien de camera’s bijvoorbeeld als een koffer lang op één plek staat, zodat personeel kan worden ingelicht.
De camera’s zoeken ook naar zakkenrollers, door te kijken welke personen vaak heen en weer lopen. Het systeem kan mensen onderscheiden met behulp van gezichtsherkenning.
Daarnaast worden muren in de gaten gehouden, om alarm te slaan als er graffiti wordt aangebracht. In totaal worden er tachtig camera’s gebruikt.
De camera’s worden in de praktijk getest, waarbij teams ook bepaalde situaties zullen nabootsen. Zo kan worden gekeken hoe snel de software bijvoorbeeld een aanslag kan identificeren, zonder dat deze ook daadwerkelijk hoeft plaats te vinden.

Bron: Nu.nl

05 dec 2016
Gepost door HW

Het project Secure Lane, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten in de strijd tegen transportcriminaliteit, stopt met ingang van 1 januari 2017.

Secure Lane was een tijdelijk project, waarbij met behulp van intelligente cameratoezicht systemen op vrachtwagenparkeerplaatsen, truckstops en verzorgingsplaatsen langs (auto)snelwegen toezicht gehouden werd vanuit de voormalige RTR-NL Zuid te Eindhoven, en waar nodig de politie bij incidenten werd ingeschakeld.

In de achterliggende jaren heeft het project aangetoond zeer succesvol te zijn. Op het traject waar het project actief was, waren er in 2009 en 2010, 74 gevallen van ladingdiefstal die vervolgens teruggebracht werden tot 4. Ook werd er als bijvangst opgetreden tegen andere vormen van criminaliteit op de parkeerplaatsen, zoals milieu overlast en prostitutie.

Bij gebrek aan funding werden de camera’s in 2015 en 2016 niet meer live uitgekeken. Er werd alleen nog gereageerd op kentekencamera triggers, de zo genaamde ANPR camera’s.

In 2016 heeft RTR-NL de volledige exploitatie uit eigen kas gefinancierd. Het project genoot internationale belangstelling.

In de achterliggende termijn is geprobeerd financiering voor de voortzetting van het project te genereren bij zowel private partijen als bij de overheid, omdat dit niet gelukt is stopt RTR-NL met de voortzetting van het project Secure Lane.