05 apr 2017
Gepost door HW

Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en Milieu ligt, gaan voor recreatieve dronevliegers dezelfde limieten gelden als voor ROC-light houders. Dat wil zeggen dat de maximaal toegestane vlieghoogte omlaag gaat naar 50 meter (momenteel is dat nog 120 meter), en dat men nog maar 100 meter ver mag vliegen. Verder moet men in de toekomst 50 meter afstand houden van bebouwing, mensenmenigten en wegen.

Regels gelijktrekken.
De nieuwe regels worden toegelicht in een brief, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dat de regels voor amateurvliegers strenger zouden worden komt niet helemaal als een verrassing, dit is immers al meerdere malen aangekondigd. Het was lastig uit te leggen dat er voor professionele dronevliegers momenteel strengere beperkingen gelden dan voor recreanten, en daar komt dus verandering in. Alleen voor klassieke modelvliegers, die in clubverband op daarvoor bestemde velden vliegen, blijft de maximale vlieghoogte van 300 meter gehandhaafd.

Volgens Dijksma neemt de verlaging van de maximale vlieghoogte nog niet alle potentiële risico’s weg. Met name traumaheli’s en militaire luchtvaartuigen vliegen ook op lage hoogten, en kunnen deze daardoor last hebben van drones. Begin 2018 wordt besloten of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Als het gaat om handhaving dan denkt Dijksma dat het huidige boeteregime voldoende handvatten biedt om overtreders aan te pakken: er zijn tot op heden nog maar een beperkt aantal overtredingen van de luchtverkeersregels geconstateerd, en de geëiste boetes lagen ver onder de maximale boetebedragen. Verder schrijft Dijksma dat er inmiddels flink wat inspanningen zijn geweest op het vlak van voorlichting, en ook op het gebied van geofencing zou er vooruitgang geboekt zijn.

Geen registratieplicht.
Vooralsnog komt er geen registratieplicht voor amateurdrones. Dijksma wil niet vooruitlopen op Europese regelgeving op dit gebied, en bovendien vraagt de staatssecretaris zich af of de vliegveiligheid wezenlijk wordt verbeterd, zolang een eventuele ID niet op afstand uitgelezen kan worden.

Voor bedrijven die onder het volledige ROC vliegen zou met de invoering van de nieuwe regels de verplichting om een NOTAM aan te vragen voor drone-operaties komen te vervallen. Ook de meldingsplicht aan de burgemeester van de gemeente waar een vlucht plaatsvindt, verdwijnt.

Internetconsultatie.
De nieuwe regels zijn nog niet definitief. Binnenkort wordt de nieuwe concept regelgeving aan het publiek voorgelegd middels een internetconsultatie. De nieuwe regelgeving zou dan – al dan niet in gewijzigde vorm – later dit jaar van kracht moeten worden.

Bron: Dronewatch

30 mrt 2017
Gepost door HW

Camerabeelden worden nog te vaak afgewezen door de rechter. Terwijl een belangrijke misdaad op de gevoelige plaat staat, wordt dat bewijs soms onterecht niet gebruikt.

Dat stelde CDA-Kamerlid Van Toorenburg vandaag in een Kamerdebat. Zo noemt ze het voorbeeld van een zaak waarin het dumpen van drugs op camera stond, maar de beelden mochten niet gebruikt worden. Dat besloot de rechter volgens haar omdat die camera eigenlijk bedoeld was om de natuur te filmen.

Volgens de CDA’er had deze krampachtigheid niet gehoeven. De rechter had deze beelden gewoon toe kunnen laten volgens de regels. Die regels hoeven wat haar betreft dus niet veranderd te worden, maar mensen bij justitie moeten wel snel uitleg krijgen over wat wel en niet mag met camerabeelden.

Minister Blok (Veiligheid en Justitie) gaat onderzoeken hoe dit kon gebeuren. Hij wil eveneens dat camerabeelden zo veel mogelijk gebruikt kunnen worden voor de opsporing van criminelen. Zo nodig gaat hij werknemers bij justitie nog eens informeren over welke camerabeelden gebruikt kunnen worden.

Kamerleden hadden in het debat over misstanden in de opsporing de handen op de rug. Meerdere parlementariërs zien grote problemen bij de politie, maar de belangrijkste oplossing - geld - kunnen ze nu niet bieden. Daar wordt immers nu over onderhandeld aan de formatietafel.

De SP doet een poging nu al geld los te peuteren. Omdat elke partij geld eiste in het verkiezingsprogramma, heeft Kamerlid Van Raak een motie ingediend om per direct 200 miljoen beschikbaar te stellen voor de politie. Dat is hetzelfde bedrag dat GL er voor beschikbaar stelde in het programma, de overige partijen hadden er meer voor over. De motie is echter bij voorbaat kansloos, partijen zullen het onderhandelingsresultaat willen afwachten.

Bron: Telegraaf.nl

24 mrt 2017
Gepost door HW
scaneagle_defensie

Voor het eerst zijn vorig jaar militaire drones van het type Scaneagle boven Nederland ingezet. Op verzoek van de burgemeester van Leeuwarden hielden ze toezicht op ruim 280.000 bezoekers van de Luchtmachtdagen op vliegbasis Leeuwarden. Ook werden Scaneagles gebruikt om bij het Veluwemeer te speuren naar zieke en dode vogels als gevolg van vogelgriep. Dit blijkt uit een overzicht dat het ministerie van Defensie opstelde na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) door burgerrechtenorganisatie Freedom Inc.

Tot nu toe werden boven Nederland alleen minder geavanceerde legerdrones van het type Raven gebruikt, bijvoorbeeld bij het speuren naar inbrekers. Waar de accu’s van de Ravens binnen een uur leeg zijn, kan de Scaneagle 12 tot 24 uur blijven vliegen en filmen. Nadat Defensie in 2013 had voorgesteld de Scaneagle ook voor niet-militaire doelen te gebruiken, werden Kamervragen gesteld, omdat de geavanceerde dag- en nachtcamera’s de privacy zouden bedreigen. Ook waren er zorgen over de veiligheid, omdat een Scaneagle die voor defensie naar piraten speurde bij de Somalische kust in zee was gestort.

Een Scaneagle-drone weegt 22 kilo, vliegt op kerosine en heeft een bereik van 70 kilometer. De toestellen zijn beschikbaar voor het Openbaar Ministerie om naar inbrekers en andere criminelen te speuren, maar zijn daar in 2016 niet voor ingezet.

Uit het overzicht van Defensie blijkt dat de kleinere Raven-drones vorig jaar zeven keer werden gebruikt ter ondersteuning van de civiele autoriteiten. Boven Maastricht, Den Haag en Huizen was dat voor strafrechtelijk onderzoek.

In Den Haag werd het luchtruim boven het Binnenhof gecontroleerd met Ravens tijdens de uitreiking van de Militaire Willemsorde aan het Korps Commandotroepen. Boven Ede speurden de drones, volgens een politiewoordvoerder zonder succes, naar de veroorzakers van autobranden. "Wel kon met behulp van de Ravens snel worden bepaald waar de branden uitbraken."

Bron artikel: NRC
Bron foto: Ministerie van Defensie