Wat doet RTR-NL?
Gepost door Super User

RTR-NL staat voor samenwerken in veiligheid. RTR-NL ondersteunt partners in veiligheid met behulp van cameratoezicht op het gebied van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. RTR-NL kent daartoe als programma’s Veilige Binnensteden, Veilige Bedrijventerreinen, Secure Lane, Overvaller Live in Beeld, Crowd management en Crowd control, en Bewaken en Beveiligen.
Daarnaast ondersteund de RTR-NL gemeenten, brandweer, ambulancezorg en politie bij evenementen, incidenten en calamiteiten.

Cameratoezicht in het publieke domein.
In de operationele cameratoezichtruimte van de RTR-NL te Nijmegen komen de informatiestromen van het publieke en private cameratoezicht bij elkaar. Binnen de toezichtruimte wordt proactief cameratoezicht uitgevoerd op openbare plaatsen, primair op initiatief van gemeenten. Feitelijk betekent dit, dat er camera's uitgekeken worden in binnensteden, uitgaanscentra, winkelgebieden, recreatiegebieden en ook bedrijventerreinen.

Crowd management en Crowd control.
Bovendien worden binnen de RTR-NL ook camera's uitgekeken, die geplaatst zijn in verband met een evenement in het kader van crowd management en crowd control. Door een goed doordachte toepassing van de inzet van camera’s, als onderdeel van het totale plan van aanpak van het evenement, kan het fysieke toezicht op locatie terug gebracht worden, zonder dat dit ten koste gaat van het feitelijke toezicht. De doordachte combinatie van inzet van organisatorische, personele, structurele en technische maatregelen maken, dat een grootschalig evenement met relatief weinig politiepersoneel kan worden gerealiseerd. Verder biedt de RTR-NL ook faciliteiten om in het kader van het stelsel "bewaken en beveiligen" camera’s uit te kijken.

Bewaken en beveiliging personen, objecten en diensten.
In toenemende mate is er bij de overheid en bij organisaties behoefte aan het bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten. Persoon en object beveiliging is in sommige gevallen een overheidstaak, in andere gevallen kan het ook uitgevoerd worden door private organisaties. Binnen de RTR-NL komen deze beide domeinen bij elkaar. Omdat binnen de RTR-NL de regie van de politie geborgd is, kan het cameratoezicht in het kader van beveiligingstaken, die in principe tot de verantwoordelijkheid van de overheid behoren, ook binnen de RTR-NL uitgevoerd worden door een private organisatie.