Hoe werkt RTR-NL?
Gepost door Super User

RTR-NL verzorgt proactief cameratoezicht in het publieke domein. De nadruk ligt dus op het voorkomen van openbare orde verstoringen, het voorkomen van overlast waar het betreft de veiligheid en leefbaarheid en het tegenhouden c.q. voorkomen van criminaliteit. Daarmee wordt het veiligheidsgevoel van bewoners, bezoekers en ondernemers van woonwijken, binnensteden, uitgaansgebieden, recreatiegebieden en bedrijventerreinen, vergroot en de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden bevorderd.

Traject cameratoezicht.
Aan het uitvoeren van cameratoezicht door RTR-NL gaat altijd een traject vooraf, waarbij de problemen geïnventariseerd worden en een plan van aanpak wordt opgesteld. Dit traject gaat altijd gepaard met een intensieve samenwerking tussen gemeenten, het lokaal verantwoordelijke politie team, het Team Technisch Toezicht van de betreffende eenheid en RTR-NL.

lnformatiestromen.
In de werkwijze van RTR-NL komen de diverse informatiestromen samen in één geharmoniseerd en gestandaardiseerd platform. Alle informatiestromen zijn afkomstig van sensoren gericht op openbare plaatsen in het verlengde van het toezicht op de lokale openbare orde, veiligheid en leefbaarheid.

Indien de situatie daar om vraagt kan er direct, op basis van vooraf vastgestelde protocollen, naar behoefte opgeschaald worden. De directe link met de regionale gemeenschappelijke meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg van de diverse regio's/eenheden maakt het mogelijk om niet alleen criminele activiteiten, maar ook andere hulpvragen te verwerken. Er wordt vanuit één gestandaardiseerd platform gewerkt, daardoor is het mogelijk om in geval van calamiteit of incident heel snel een multidisciplinair, actueel en authentiek beeld van de feitelijke situatie te krijgen. In deze fase van beeldvorming wordt zo het gezamenlijke beeld, de "operational awareness", optimaal ondersteund. Hierdoor kan er sneller een oordeel gevormd worden van de feitelijke situatie, waardoor de snelheid en de kwaliteit van de crisisbesluitvorming geoptimaliseerd wordt.

Regie.
Conform wettelijk voorschrift, staat het cameratoezicht binnen de RTR, onder de operationele regie van de politie.