Hoe werkt RTR-NL?
Gepost door Super User

RTR-NL verzorgd proactief cameratoezicht in het publieke domein. De nadruk ligt dus op het voorkomen van criminaliteit, het vergroten van het veiligheidsgevoel van ondernemers, bezoekers en bewoners van bedrijventerreinen en binnensteden.
En het vergroten van de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden.

Traject cameratoezicht.
Aan het uitvoeren van cameratoezicht door RTR-NL gaat altijd een traject vooraf, waarbij de problemen geïnventariseerd worden en een plan van aanpak wordt opgesteld. Bij bedrijventerreinen is dat het KVO traject.

lnformatiestromen.
In de werkwijze van RTR-NL zijn de informatiestromen, vanuit publiek en privaat gescheiden.
Indien de situatie daar om vraagt kan er direct, op basis van vooraf vastgestelde protocollen, naar behoefte opgeschaald worden. De directe link met de regionale gemeenschappelijke meldkamers van brandweer, politie en ambulancezorg van de diverse regio's/eenheden maakt het mogelijk om niet alleen criminele activiteiten, maar ook andere hulpvragen te verwerken.
Vanuit de publieke private opzet van de RTR-NL kunnen de observanten, naast de publieke hulpdiensten, ook de private beveiligingsorganisaties aansturen bij calamiteiten.

Regie.
Conform wettelijk voorschrift, staat het cameratoezicht binnen de RTR, onder de operationele regie van de politie.