05 aug 2016
Gepost door HW
rechtbank_limburg

Met gepaste trots kan de RTR mededelen, dat de rechter in de rechtszaak, die de RTR locatie Eindhoven had aangespannen, vonnis heeft geveld.

Op 26 juli 2016 heeft de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, haar vonnis in het voordeel van de RTR uitgesproken.

De RTR is op bijna alle onderdelen in het gelijk gesteld.

08 juni 2016
Gepost door HW
p2000_grip-2_rtr-nl

Woensdag 8 juni 2016, werden we als RTR-NL Oost te Nijmegen, geconfronteerd met een forse datacommunicatie storing. Alle inkomende en uitgaande datacommunicatie was verstoord.

Dankzij het netcentrisch ingerichte datanetwerk van de RTR-NL kon de dienstverlening van de RTR-NL ondanks de storing in Nijmegen, door de RTR-NL in Eindhoven, overgenomen worden.

Om ongeveer 19.00 uur waren de datacommunicatie voorzieningen van de RTR-NL Oost weer actief.

Bij nacontrole kon blijken, dat de dienstverlening van de RTR niet in gevaar is geweest. Met dank aan de collega's in Eindhoven, dat ze de RTR-NL Oost te Nijmegen "uit de brand" hebben geholpen.

Donderdag 9 juni wordt er gekeken of er ten gevolge van de storing ook schade aan de apparatuur is ontstaan.

22 mrt 2016
Gepost door HW

Dinsdag, 22 maart 2016, is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel om gemeenten in staat te stellen om flexibeler cameratoezicht toe te passen, geaccordeerd. Hiermee is ook toezicht met behulp van drones toegestaan.

Gemeenten mogen nu ook al cameratoezicht inzetten, maar dan alleen met camera's op plaatsen, die vooraf bekend zijn gemaakt voor een langere periode.

Met ingang van 1 juli mogen camera’s flexibel worden ingezet voor een kortere periode en sneller verplaatst worden naar gebieden waar sprake is van overlast op het moment, dat zich daar problemen voordoen. Het wetsvoorstel is enkele jaren geleden door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten opgesteld.

Dankzij deze nieuwe regeling is er niet steeds een aparte procedure nodig voor de inzet van flexibele camera's. De burgemeester kan een gebied aanwijzen waar camera's kunnen worden geplaatst of verplaatst.

Het door de burgemeester aan te wijzen gebied, waarin de camera's actief zijn mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. Ook mag de periode, waarin de camera’s actief zijn, niet langer duren dan noodzakelijk is. Ook deze vorm van cameratoezicht moet wel aan de burgers bekend gemaakt worden met borden, die aangeven dat er sprake is van cameratoezicht.