21 dec 2015
Gepost door HW

Sinds afgelopen maandag, 21 december 2015, kent de Raad van Toezicht van de stichting RTR-NL Zuid, beter bekend als de Regionale Toezicht Ruimte te Eindhoven, een nieuwe voorzitter.
Bij de oprichting van de stichting RTR-NL Zuid te Eindhoven was Jan van Maasakkers de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting RTR-NL Zuid.
Onder zijn bezielende voorzitterschap is de RTR door een moeilijke tijd heen gekomen. Jan van Maasakkers heeft het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de stichting RTR-NL Zuid, overgedragen aan Peter Maas.
Via deze weg bedanken we Jan van Maasakkers voor zijn betrokken voorzitterschap.

Peter Maas is burgemeester in Sint Oedenrode. Een gemeente die straks, samen met de huidige gemeenten Schijndel en Veghel één nieuwe gemeente zullen gaan vormen.
Peter heeft ook als trekker gefungeerd voor het opstellen van het Convenant Camerabewaking Bedrijventerreinen, zoals dat door het Veiligheidsoverleg Oost Brabant is opgesteld.
Verder fungeert Peter binnen het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant als bestuurlijk aanspreekpunt voor aangelegenheden aangaande het onderwerp "cameratoezicht".
Als zodanig is het dus ook niet vreemd, dat Peter de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van de RTR te Eindhoven, overneemt.

De RTR heet Peter Maas hartelijk welkom en hoopt in 2016 samen te mogen werken aan een succesvolle doorontwikkeling van de RTR-NL aanpak.

17 dec 2015
Gepost door HW

Op donderdag 17 december jongstleden heeft Geert Veroude informeel afscheid genomen van zijn functionele relaties. Geert Veroude gaat met ingang van 1 maart 2016 gebruik maken van de mogelijkheid van "vroeg pensioen".

De rol van operationeel coördinator binnen de RTR-NL Zuid te Eindhoven is inmiddels overgenomen door Mathy Heijmans.
Mathy vervult binnen het Korps Nationale Politie, Eenheid Oost-Brabant, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, de functie van chef van het Team Technisch Toezicht.

Binnen de RTR-NL te Eindhoven is Mathy het operationeel aanspreekpunt voor alle aangelegenheden met betrekking tot cameratoezicht.

Geert wensen we een hele fijne tijd toe en Mathy heten we hartelijk welkom in de dynamische omgeving van cameratoezicht in z’n algemeenheid en de RTR-NL in het bijzonder.

28 juli 2015
Gepost door Super User

Op dinsdag 28 juli omstreeks 20.00 uur, zag de camera-observant van de RTR-NL Oost te Nijmegen op het bedrijventerrein BT A12 te Ede, dat er op een "vreemde" plek een bestelbusje stopte.

Uit dit busje kwam een "kart" te voorschijn. Vervolgens werd er met deze kart op de weg hard gereden. De beelden werden doorgezet naar de politie meldkamer, en de PAC meldkamer werd geïnformeerd.

De mobiele surveillance van de PAC was als eerste ter plaatse, en sprak de mensen aan. Hierop vertrokken ze. De politie meldkamer had mee gekeken. De politie surveillance die onderweg was, is vervolgens afgemeld.