07 sept 2019
Gepost door Super User

In verband met opnieuw een brandstichting in Zuilichem heeft de burgemeester van Zaltbommel besloten tot het inzetten van cameratoezicht.
Het cameratoezicht wordt, onder de operationele regie van de politie, uitgevoerd vanuit de RTR.
Zie ook het onderstaande artikel van Omroep Gelderland
Cameratoezicht in Zuilichem na weer een brand

30 juli 2019
Gepost door Super User

Bijzonder.
Het mag bijzonder worden genoemd, dat beide Kamerleden zo vooringenomen zijn over privaat cameratoezicht.
Alsof burgers per definitie minder competent zijn dan ambtenaren. Het is natuurlijk absurd om te denken dat de politie, gemeenten en NS gebruik zouden maken van de RTR als er geen enkele vorm van kwaliteitsborging zou zijn en de operators zich schuldig zouden maken aan zaken als etnisch profileren en discriminatie.

Bovendien gaan de Kamerleden voorbij aan het feit dat de beelden ook door politiemedewerkers worden beoordeeld. Het kan nooit kwaad als Kamerleden kritisch tegenover bepaalde ontwikkelingen staan, maar dan kunnen zij zich wellicht beter richten op organisaties die niet goed of niet efficiënt presteren.

De RTR werkt naar grote tevredenheid en is een goed voorbeeld van publiek private samenwerking. Wel dient ervoor gewaakt te worden dat geen valse concurrentie wordt bedreven, door opdrachtgevers te bedienen die feitelijk op een gecertificeerde particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale zijn aangewezen, maar typisch genoeg hebben Den Boer en Verhoeven daar geen vragen over gesteld.

Bron: Beveiligingnieuws.nl

28 juli 2019
Gepost door Super User
uitroepteken

Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van 24 juli 2019, over een “Big brother systeem” dat door de RTR gebruikt zou worden, zijn inmiddels kamervragen gesteld.
De antwoorden op bijna alle vragen zijn voor het grootste deel al te vinden op de website van RTR-NL.

Terecht vindt de indiener, mevrouw Monica den Boer, kamerlid voor D’66, de waarborgen voor privacy, de kwaliteit van de camera observanten en de operationele politieregie op cameratoezicht op openbare plaatsen, een belangrijk gegeven.
Binnen de stichting RTR-NL te Nijmegen, zijn de aspecten van privacy, kwaliteit van camera observanten en de operationele politieregie, geborgd.
Door een Programma van Eisen te hanteren bij gemeenten, die willen aansluiten, is leverancier onafhankelijkheid voor de deelnemende gemeenten ook geborgd.

Kortom als RTR stellen we het op prijs, dat er eindelijk door de media en de politiek zoveel aandacht gegeven wordt aan dit belangrijke onderwerp.

Vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie rolt omvangrijk ’Big Brother-systeem’ uit» (ingezonden 25 juli 2019).