Cameratoezicht onder regie van de politie.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht bij evenementen en incidenten.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht in een netcentrische omgeving.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

RTR-NL is een samenwerkingsverband tussen publieke partners in veiligheid.

RTR-NL is gericht op openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in gemeenten, ondersteund door cameratoezicht.

RTR-NL in bedrijf!

RTR-NL in bedrijf!

In de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) te Nijmegen komen de diverse informatiestromen van primair publiek, maar ook privaat cameratoezicht bij elkaar. Binnen de RTR wordt primair uitgekeken op binnensteden en probleemwijken van gemeenten, maar ook op openbare plaatsen op bedrijventerreinen.

Bovendien worden binnen de RTR ook camera's uitgekeken, die geplaatst zijn in verband met een evenement in het kader van crowd management en crowd control. Door een goed doordachte toepassing van de inzet van camera's, als onderdeel van het totale plan van aanpak van het evenement, kan het fysieke toezicht op locatie terug gebracht worden, zonder dat dit ten koste gaat van het feitelijke toezicht.

Verder biedt de RTR ook faciliteiten om in het kader van het stelsel "bewaken en beveiligen" camera's uit te kijken.