Cameratoezicht is de meest verregaande vorm van toezicht. Dat komt vooral, omdat met het toepassen van cameratoezicht een mogelijke inbreuk op de privacy plaatsvindt.

Alvorens cameratoezicht toe te passen overweegt u wat het doel, de achtergrond en de motivatie zijn om deze vorm van toezicht toe te passen. Zo kunnen camera’s worden geplaatst in de openbare ruimte met als doel de handhaving van de openbare orde, veiligheid en/of leefbaarheid, of worden camera’s toegepast voor het beschermen van goederen. Daarnaast wordt ook vaak een mengvorm toegepast van zowel publiek als privaat cameratoezicht. Het cameratoezicht primair of secundair gericht op openbare plaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester van de gemeente, waarin het cameratoezicht plaatsvindt.

 

Wettelijk kader - Publiek.
Publiek cameratoezicht is gericht op het handhaven van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid en het voorkomen van overlast en criminaliteit. Deze vorm van cameratoezicht is alleen voorbehouden aan de gemeente.
Er moet een besluit door de gemeenteraad aan vooraf gaan om deze vorm van cameratoezicht te legitimeren. De wettelijke basis voor het toepassen van publiek cameratoezicht is geregeld in:

  • Artikel 151c Gemeentewet.
  • Politiewet.
  • Wet politiegegevens.

 

Wettelijk kader - Privaat.
Privaat cameratoezicht heeft tot doel het beschermen van goederen en zaak. Er is geen sprake van een openbare orde handhaving, maar de doelstelling van privaat cameratoezicht is zaaksbescherming.

Een privé persoon (particulier of bedrijf) mag camera's plaatsen ter bescherming van zijn zaak en/of goederen.
De wettelijke regels, die gelden bij privaat cameratoezicht zijn opgenomen in:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Vrijstellingsbesluit van de wet.

 

Wettelijk kader Publiek-Privaat.
Publiek-privaat cameratoezicht is feitelijk cameratoezicht met twee regimes; het publieke en het private cameratoezicht. Deze combinatie heeft als doel, dat cameratoezicht geoptimaliseerd wordt voor zowel zaaksbescherming als de handhaving van de openbare orde.

Het uitkijken van de beelden is daarbij (met behoud van beide regimes) gekoppeld. Zowel de wetgeving van publiek cameratoezicht als dat van privaat cameratoezicht is van toepassing.