RTR-NL kent momenteel een tweetal lokale cameratoezichtruimten. Iedere toezichtruimte kent een eigen bestuur en een eigen operationeel coördinator.
Er is echter één algemeen directeur en één directie voor de gezamenlijke toezichtruimten.

Het bestuur van de operationele toezichtruimten bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de politiek-bestuurlijke invalshoek, de ondernemerswereld en de politieorganisatie.

Het voorzitterschap van het lokale bestuur wordt ingevuld vanuit de politiek-bestuurlijke vertegenwoordiging.