Binnen het programma Veilige Binnensteden wordt binnen de RTR samen met de gemeente, inhoud gegeven aan pro-actief (camera)toezicht in binnensteden of in probleemgebieden.
Cameratoezicht gericht op het voorkomen van overlast, openbare orde en criminaliteit. Hierdoor wordt de veiligheid en leefbaarheid in binnensteden en/of probleemgebieden bevorderd.
Het ondernemersklimaat neemt, daardoor in binnensteden en uitgaansgebieden, in positieve zin toe.

Wet- en regelgeving.
Het houden van toezicht door middel van camera’s, gericht op de openbare weg, als deel van het publieke domein behoort exclusief tot de taak van de overheid (Bron CBP; achtergrondstudie en verkenning
15-11-2004, Camera’s in het publieke domein).
Het gemeentebestuur is eerstverantwoordelijke voor het veiligheidsbeleid en toezicht in de publieke ruimte. De besluitvorming over het plaatsen van camera’s ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen dient dan ook plaats te vinden door het bestuur van de betrokken gemeente.
Ingevolge artikel 172 van de Gemeentewet is de Burgemeester primair belast met de handhaving van de openbare orde (Bron: Kamerstukken 2003/2004 29440 pag.10).
In het verlengde hiervan valt de beeldregistratie dan ook onder de Wet Politie Gegevens.

Onder regie van de politie.
Binnen de RTR kunnen toezichtcamera’s in binnensteden en in probleemgebieden onder de operationele regie van de politie uitgekeken worden door gemeentelijk toezichthouders en/of camera-observanten van Particuliere Beveiligingsorganisaties.
De beeldregistratie wordt dan ook uitgevoerd onder de WPG. Zo ontstaat een slagvaardige overheid en kan bij incidenten door het pro-actieve toezicht in een vroeg stadium al worden ingegrepen.

Pro-actief cameratoezicht.
Kortom RTR-NL biedt u met het programma "Veilige Binnensteden" een dienst, waarbij met behulp van pro-actief cameratoezicht het woon-, werk- en recreatieklimaat in positieve zin beïnvloed wordt.
Niet alleen zullen de burgers zich veiliger gaan voelen, maar ook het ondernemersklimaat wordt positief beïnvloed.