Binnen het programma "Veilige Bedrijventerreinen" wordt binnen de RTR samen met Particuliere Beveiligers, inhoud gegeven aan pro-actief (camera)toezicht op bedrijventerreinen.
Cameratoezicht gericht op het voorkomen van overlast en criminaliteit. Hierdoor wordt de veiligheid en leefbaarheid op die locatie's bevorderd en neemt daardoor ook het ondernemersklimaat in positieve zin toe.

Criminaliteit op bedrijventerreinen.
Criminaliteit op bedrijventerreinen bezorgt ondernemers forse hoofdbrekens. Veel individuele ondernemers nemen dan ook hun eigen interne preventieve beveiligingsmaatregelen.
Het collectief organiseren van de beveiliging met een gezamenlijk ingerichte mobiele surveillance is veelal een volgende stap. Het uitvoeren van een KVO traject lijkt dan een logische vervolgstap.

Groot is de frustratie bij ondernemers als ondanks de genomen maatregelen hun bedrijf toch nog het doelwit wordt van criminaliteit.

Onder regie van de politie.
In veel gevallen is er op de bedrijventerreinen ook sprake van cameratoezicht in het kader van het beveiligen van de gebouwen en goederen van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Deze vorm van cameratoezicht wordt in veel gevallen uitgevoerd door een particuliere beveiliger, in een video alarmcentrale, meestal onderdeel van een particuliere alarmcentrale.
Deze vorm van cameratoezicht kan en mag alleen gericht zijn op het verifiëren van een alarmmelding. Er mag ook live gekeken worden naar de beelden als een crimineel uit een pand weggaat en zich "over straat" uit de voeten maakt.
Het structureel pro-actief surveilleren en deze camerabeelden ook vastleggen, mag echter alleen onder de operationele regie van de politie.

Dit is wat RTR-NL u biedt in de vorm van het programma Veilige Bedrijventerreinen.