Cameratoezicht onder regie van de politie.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht bij evenementen en incidenten.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht in een netcentrische omgeving.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

RTR-NL is een samenwerkingsverband tussen publieke partners in veiligheid.

RTR-NL is gericht op openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in gemeenten, ondersteund door cameratoezicht.

Wat doet RTR-NL?

RTR-NL staat voor samenwerken in veiligheid. RTR-NL ondersteunt partners in veiligheid met behulp van cameratoezicht op het gebied van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit. RTR-NL kent daartoe als programma’s Veilige Binnensteden, Veilige Bedrijventerreinen, Secure Lane, Overvaller Live in Beeld, Crowd management en Crowd control, en Bewaken en Beveiligen.
Daarnaast ondersteund de RTR-NL gemeenten, brandweer, ambulancezorg en politie bij evenementen, incidenten en calamiteiten.

Lees verder

Wat is RTR-NL?

RTR-NL is een non-profit organisatie, die diensten levert op het gebied van proactief cameratoezicht in het publieke domein. RTR-NL is een stichting.
De stichting wordt ondersteund door een centraal georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan het hoofd de directeur RTR-NL.
Het beheer van RTR-NL ligt bij een stichting. De stichting Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid, alias RTR-NL te Nijmegen.


Lees verder

Hoe werkt RTR-NL?

RTR-NL verzorgt proactief cameratoezicht in het publieke domein. De nadruk ligt dus op het voorkomen van openbare orde verstoringen, het voorkomen van overlast waar het betreft de veiligheid en leefbaarheid en het tegenhouden c.q. voorkomen van criminaliteit. Daarmee wordt het veiligheidsgevoel van bewoners, bezoekers en ondernemers van woonwijken, binnensteden, uitgaansgebieden, recreatiegebieden en bedrijventerreinen, vergroot en de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden bevorderd.

Lees verder

Verschillende toepassingen van cameratoezicht

Camera in Beeld

Camera in Beeld is een systeem voor de politie, waarin alle publieke (in de openbare ruimte) en private (in/aan winkels en bedrijven) camera's zijn geïnventariseerd.

 

Lees verder
Crowd management en crowd control

Crowd management is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa's en mensenstromen in veilige banen te leiden.

Lees verder
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B).

 

Lees verder
RTR-NL en Live View

Regelmatig wordt RTR-NL bevraagd over Live View.
De RTR-NL aanpak is primair gericht op het voorkomen van criminaliteit (tegenhouden), terwijl Live View primair gericht is op het vergroten van de heterdaadkracht (pakkans).

Lees verder

Uitgelicht

Wordt Secure Lane nieuw leven ingeblazen?

Er is hernieuwde aandacht voor de succesvolle aanpak van het project Secure Lane zoals, dat enkele jaren geleden door de RTR is geïntroduceerd.
Zie onderstaand artikel van Anic van Damme en Onno Beukers, redacteuren Binnenland NOS.nl
Binnen vijf jaar moet Nederland een groot netwerk van honderden beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens hebben. Dat hebben het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland samen met het bedrijfsleven afgesproken. Momenteel is er een groot gebrek aan veilige parkeerruimte voor trucks.
LEES VERDER >>

Pluspunten

Waarom kiezen voor RTR-NL?

Regie politie.

RTR-NL voert cameratoezicht uit onder regie van de politie.

Cameraondersteuning bij integrale probleemaanpak.

RTR-NL voert cameratoezicht uit in het publieke domein ter ondersteuning van de integrale probleemaanpak o.a. gebaseerd op KVO trajecten.

Voorkomen en tegenhouden van criminaliteit en overlast.

RTR-NL richt zich primair op het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in binnensteden en bedrijventerreinen.

Vergroting heterdaadkracht.

RTR-NL is ketengericht georganiseerd. Het primair proactief ingerichte toezicht kan naadloos overgaan in reactief toezicht gericht op opsporing, omdat alles onder politieregie plaatsvindt.

RTR-NL in bedrijf!

In de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) te Nijmegen komen de diverse informatiestromen van primair publiek, maar ook privaat cameratoezicht bij elkaar. Binnen de RTR wordt primair uitgekeken op binnensteden en probleemwijken van gemeenten, maar ook op openbare plaatsen op bedrijventerreinen.

Bovendien worden binnen de RTR ook camera's uitgekeken, die geplaatst zijn in verband met een evenement in het kader van crowd management en crowd control. Door een goed doordachte toepassing van de inzet van camera's, als onderdeel van het totale plan van aanpak van het evenement, kan het fysieke toezicht op locatie terug gebracht worden, zonder dat dit ten koste gaat van het feitelijke toezicht.

Verder biedt de RTR ook faciliteiten om in het kader van het stelsel "bewaken en beveiligen" camera's uit te kijken.