Cameratoezicht onder regie van de politie.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht bij evenementen en incidenten.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

Cameratoezicht in een netcentrische omgeving.

Hoe wij dat doen? Neem nu contact met ons op.

RTR-NL is een publiek-privaat samenwerkingsverband.

RTR-NL is gericht op veiligheid en leefbaarheid, ondersteund door cameratoezicht.

Wat doet RTR-NL?

RTR-NL staat voor samenwerken in veiligheid. RTR-NL ondersteunt partners in veiligheid met behulp van cameratoezicht.
RTR-NL kent daartoe als programma’s Veilige Binnensteden, Veilige Bedrijventerreinen, Secure Lane, Overvaller Live in Beeld, Crowd management en Crowd control, en Bewaken en Beveiligen.

Lees verder

Wat is RTR-NL?

RTR-NL is een non-profit organisatie, die diensten levert op het gebied van proactief cameratoezicht in het publieke domein. RTR-NL bestaat uit twee stichtingen. Beide stichtingen worden ondersteund door één centraal georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan het hoofd de directeur RTR-NL.

Lees verder

Hoe werkt RTR-NL?

RTR-NL verzorgd proactief cameratoezicht in het publieke domein. De nadruk ligt dus op het voorkomen van criminaliteit, het vergroten van het veiligheidsgevoel van ondernemers, bezoekers en bewoners van bedrijventerreinen en binnensteden.
En het vergroten van de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden.

Lees verder

Verschillende toepassingen van cameratoezicht

Camera in Beeld

Camera in Beeld is een systeem voor de politie, waarin alle publieke (in de openbare ruimte) en private (in/aan winkels en bedrijven) camera's zijn geïnventariseerd.

 

Lees verder
Crowd management en crowd control

Crowd management is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa's en mensenstromen in veilige banen te leiden.

Lees verder
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B).

 

Lees verder
RTR-NL en Live View

Regelmatig wordt RTR-NL bevraagd over Live View.
De RTR-NL aanpak is primair gericht op het voorkomen van criminaliteit (tegenhouden), terwijl Live View primair gericht is op het vergroten van de heterdaadkracht (pakkans).

Lees verder

Uitgelicht

Secure Lane is gestopt!

Het tijdelijk project Secure Lane, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten in de strijd tegen transportcriminaliteit, is met ingang van 1 januari 2017 gestopt.

Secure Lane was een project, waarbij met behulp van intelligente cameratoezicht systemen op vrachtwagenparkeerplaatsen, truckstops en verzorgingsplaatsen langs (auto)snelwegen toezicht gehouden werd vanuit de RTR-NL Zuid te Eindhoven, en waar nodig de politie bij incidenten werd ingeschakeld.
In 2016 heeft RTR-NL de volledige exploitatie uit eigen kas gefinancierd. Het project genoot internationale belangstelling.
LEES VERDER >>

Pluspunten

Waarom kiezen voor RTR-NL?

Regie politie.

RTR-NL voert cameratoezicht uit onder regie van de politie.

Cameraondersteuning bij integrale probleemaanpak.

RTR-NL voert cameratoezicht uit in het publieke domein ter ondersteuning van de integrale probleemaanpak o.a. gebaseerd op KVO trajecten.

Voorkomen en tegenhouden van criminaliteit en overlast.

RTR-NL richt zich primair op het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in binnensteden en bedrijventerreinen.

Vergroting heterdaadkracht.

RTR-NL is ketengericht georganiseerd. Het primair proactief ingerichte toezicht kan naadloos overgaan in reactief toezicht gericht op opsporing, omdat alles onder politieregie plaatsvindt.

RTR-NL in bedrijf!

In de Regionale Toezicht Ruimten (RTR) te Eindhoven en Nijmegen komen de informatiestromen van het publieke en private cameratoezicht bij elkaar. Binnen de RTR wordt uitgekeken op bedrijventerreinen en winkelcentra (het publieke/private samenwerkingsgebied), maar ook in het centrum van gemeenten of in (probleem) wijken.

Bovendien worden binnen de RTR ook camera's uitgekeken, die geplaatst zijn in verband met een evenement in het kader van crowd management en crowd control. Door een goed doordachte toepassing van de inzet van camera's, als onderdeel van het totale plan van aanpak van het evenement, kan het fysieke toezicht op locatie terug gebracht worden, zonder dat dit ten koste gaat van het feitelijke toezicht.

Verder biedt de RTR ook faciliteiten om in het kader van het stelsel "bewaken en beveiligen" camera's uit te kijken.