Visie RTR-NL.
Het bevorderen van de integrale veiligheid en leefbaarheid in binnensteden en op bedrijventerreinen realiseert RTR-NL door te investeren in het voorkomen en tegen gaan van criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen en in binnensteden in Nederland.
Door het voorkomen van criminaliteit en overlast wordt het veiligheidsgevoel bij burgers, werknemers en ondernemers gestimuleerd en zal er een gunstiger ondernemersklimaat ontstaan.

Deze proactieve aanpak van de lokale integrale veiligheidsproblematiek is gebaseerd op een transparante ketensamenwerking. Hierin versterken de participerende partners elkaar wederzijds. Dit alles met respect voor ieders afzonderlijke verantwoordelijkheden.
Door dit te realiseren, vanuit een lokale integrale veiligheidsaanpak, ondersteund door een netcentrisch ingerichte informatiesysteem, is opschaling en uitwisseling van informatie tussen de partners binnen de ketengerichte RTR-NL aanpak optimaal geborgd.

Missie RTR-NL.
De missie van de RTR-NL is het bevorderen van de integrale veiligheid en leefbaarheid in binnensteden, winkelgebieden en op parkeerplaatsen, truckstops en bedrijventerreinen in Nederland. Dit alles met als primaire focus het openbare gebied.
RTR-NL doet dit, vanuit een transparante en onafhankelijke aanpak gebaseerd op een publieke private samenwerking. Een samenwerking waarbij wederzijds respect voor de verantwoordelijkheden van de participerende partners integraal onderdeel is van de ketengerichte samenwerking.