Binnen RTR-NL wordt vorm en inhoud gegeven aan het programma Bewaken en Beveiligen.

Bewaken en/of beveiligen van personen, objecten en/of gebouwen.
Het betreft hier het bewaken en/of beveiligen van personen, objecten en/of gebouwen. Onafhankelijk van de verantwoordelijk opdrachtgever, wordt dit binnen RTR-NL gerealiseerd onder regie van de politie.
Door het binnen RTR-NL te organiseren, is de opvolging ingeval van een incident snel te realiseren. Immers RTR-NL kan bij opschaling het operationeel beeld snel en efficiënt op elke gewenste plek ontsluiten voor de bij de opschaling betrokken operationele diensten.

Onder regie van de politie.
Binnen RTR-NL wordt aan het bewaken en beveiligen samen met de particuliere beveiligingsorganisaties invulling gegeven.
Het opvolging geven aan persoonlijke alarmeringssystemen wordt verzorgd door de Particuliere Alarmcentrale.
Het uitkijken van camera’s gericht op de openbare weg ter beveiliging van personen en/of objecten, en het registreren van de camerabeelden, wordt in de RTR uitgevoerd door camera-observanten, afkomstig van de Particuliere beveiligingsorganisatie, onder regie van de politie.
Zonder die regie kan met cameraobservatie alleen primair de "voordeur" bekeken worden, maar niet de openbare weg.

Private en publieke partijen.
Met het programma Bewaken en Beveiligen levert RTR-NL een dienst aan zowel private als publieke partijen. Binnen RTR-NL komen de beide informatiestromen samen en kunnen gebundeld worden tot één gezamenlijk operationeel beeld, dat ingeval van een incident eenvoudig kan worden ontsloten ten behoeve van de operationele diensten.

Beveiliging personen, goederen en bedrijven door PAC.
Beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen, of ze waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.
Beveiliging van personen en bedrijven gebeurt meestal door particuliere beveiligingsorganisaties.
Daarnaast kunnen particulieren en bedrijven recherchebureaus inschakelen om onderzoek te doen.

Regels voor beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus zijn aan regels gebonden.
Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben een vergunning nodig en alle medewerkers moeten worden gescreend.
Daarnaast gelden er diverse opleidingseisen voor de medewerkers. De vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt namens de Minister van Veiligheid en Justitie verleend door Justis.