Crowd management en crowd control
Gepost door Super User
crowd-management

Crowd management is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa's en mensenstromen in veilige banen te leiden.

Een onderdeel van crowd management is crowd control, dat van toepassing is op de praktische uitvoering van het evenement en zich richt op het sturen van een mensenmassa.

Crowd management kan ook wel worden gezien als het beheersen van een mensenmassa en crowd control als het sturen van een mensenmassa.

Crowd management omvat onder meer de planning van de bewegwijzering en het plannen van de hoeveelheid en plaats van voorzieningen. Crowd management richt zich met name op het voorkomen van overcrowding en crossflow, twee grote mensenstromen, die tegelijk in tegengestelde richtingen willen bewegen, zodat het gevaar bestaat op verdrukking.