RTR-NL en Live View
Gepost door Super User

Regelmatig wordt RTR-NL bevraagd over Live View.
De RTR-NL aanpak is primair gericht op het voorkomen van criminaliteit (tegenhouden), terwijl Live View primair gericht is op het vergroten van de heterdaadkracht (pakkans).

De RTR-NL werkwijze en Live View kunnen elkaar versterken, maar er zijn wel enkele (wettelijke) spelregels.

De RTR-NL aanpak.
RTR-NL richt zich op camera’s in het publieke domein, dat is de openbare weg de zogenaamde schil 1 en 2 op bedrijventerreinen. Ingeval van een overval kunnen, via een Particuliere Alarm Centrale (PAC), de camerabeelden vanuit schil 4, doorgeschakeld worden naar de Politie.

De RTR-NL aanpak is primair gericht op tegenhouden. Vanuit de integrale aanpak van onveiligheid in woon-, werk- en recreatiegebieden in het kader van "schoon, heel en veilig", is de RTR-NL aanpak primair gericht op het voorkomen van criminaliteit.
Vandaar dat de implementatie van de RTR-NL aanpak op bedrijventerreinen in principe start met een KVO traject, of een vergelijkbaar traject. Immers de ondernemer is het meeste gebaat bij het voorkomen van een incident. Natuurlijk is het voor het slachtoffer fijn als de daders aangehouden kunnen worden, echter nog fijner is het als slachtofferschap kan worden voorkomen.

Live View.
Live View is alleen gericht op camerabeelden afkomstig van camera’s binnen in een bedrijfspand (schil 4).
Live View is primair gericht op de versterking van het reactieve opsporingstraject door het vergroten van de heterdaadkracht, het vergroten van de pakkans.

Live View is een project, dat geïnitieerd is met behulp van een ministeriële subsidie.

Combinatie RTR-NL en Live View.
De combinatie van de integrale aanpak van onveiligheid vanuit de RTR-NL aanpak, gericht op preventie en cameratoezicht in schil 1 en 2, samen met het programma Live View, gericht op de opsporing en schil 4, lijkt een geducht wapen in de strijd tegen criminaliteit op bedrijventerreinen en in binnensteden.

De vier schillen.
Op veel bedrijventerreinen in Nederland is of wordt cameratoezicht gerealiseerd. Bij cameratoezicht op bedrijventerreinen is er sprake van een 4 tal schillen.

  • De eerste schil is de schil van de toegangswegen, die naar het bedrijventerrein toe leiden. Dit betreft altijd de openbare weg.
  •  De tweede schil betreft het onderliggende openbare wegennet op het bedrijventerrein zelf. Dit betreft ook bijna altijd de openbare weg.
  •  De derde schil is het private terrein van de ondernemer (bijvoorbeeld de parkeerplaats rondom het gebouw afgeschermd door een hekwerk).
  •  De vierde schil is het private gebouw van de ondernemer (de ruimten in het pand).

Het houden van toezicht op de openbare weg is primair een overheidstaak. In het kader van een integraal plan van aanpak, zoals een KVO traject, kan besloten worden dat uitvoerende maatregelen door de ondernemers zelf getroffen worden, zoals bijvoorbeeld het realiseren van cameratoezicht ook in schil 1 en 2.
Bij de uitvoering van het toezicht op de openbare weg heeft de politie een wettelijk aan haar opgedragen regietaak. Een regietaak, waarbij de politie daadwerkelijk invulling geeft aan de regie op de uitvoering van het cameratoezicht in schil 1 en 2.

In de RTR worden deze beide werelden verenigd op een manier, waar de ondernemer baat bij heeft.

RTR-NL toegankelijk voor iedereen?
De RTR-NL aanpak is gebaseerd op een publiek-privaat samenwerkingsverband. Dit betekent dat participatie in de RTR-NL aanpak in principe voor iedere erkende Particuliere Beveiligingsorganisatie is weggelegd.