28 juli 2019
Aanvulling door RTR-NL op "Politie rolt omvangrijk ’Big Brother-systeem’ uit".
Gepost door Super User

Naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van 24 juli 2019, over een “Big brother systeem” dat door de RTR gebruikt zou worden, zijn inmiddels kamervragen gesteld.
De antwoorden op bijna alle vragen zijn voor het grootste deel al te vinden op de website van RTR-NL.

Terecht vindt de indiener, mevrouw Monica den Boer, kamerlid voor D’66, de waarborgen voor privacy, de kwaliteit van de camera observanten en de operationele politieregie op cameratoezicht op openbare plaatsen, een belangrijk gegeven.
Binnen de stichting RTR-NL te Nijmegen, zijn de aspecten van privacy, kwaliteit van camera observanten en de operationele politieregie, geborgd.
Door een Programma van Eisen te hanteren bij gemeenten, die willen aansluiten, is leverancier onafhankelijkheid voor de deelnemende gemeenten ook geborgd.

Kortom als RTR stellen we het op prijs, dat er eindelijk door de media en de politiek zoveel aandacht gegeven wordt aan dit belangrijke onderwerp.

Vragen van de leden Den Boer en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie rolt omvangrijk ’Big Brother-systeem’ uit» (ingezonden 25 juli 2019).