05 dec 2016
Project Secure Lane stopt!
Gepost door HW

Het project Secure Lane, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten in de strijd tegen transportcriminaliteit, stopt met ingang van 1 januari 2017.

Secure Lane was een tijdelijk project, waarbij met behulp van intelligente cameratoezicht systemen op vrachtwagenparkeerplaatsen, truckstops en verzorgingsplaatsen langs (auto)snelwegen toezicht gehouden werd vanuit de voormalige RTR-NL Zuid te Eindhoven, en waar nodig de politie bij incidenten werd ingeschakeld.

In de achterliggende jaren heeft het project aangetoond zeer succesvol te zijn. Op het traject waar het project actief was, waren er in 2009 en 2010, 74 gevallen van ladingdiefstal die vervolgens teruggebracht werden tot 4. Ook werd er als bijvangst opgetreden tegen andere vormen van criminaliteit op de parkeerplaatsen, zoals milieu overlast en prostitutie.

Bij gebrek aan funding werden de camera’s in 2015 en 2016 niet meer live uitgekeken. Er werd alleen nog gereageerd op kentekencamera triggers, de zo genaamde ANPR camera’s.

In 2016 heeft RTR-NL de volledige exploitatie uit eigen kas gefinancierd. Het project genoot internationale belangstelling.

In de achterliggende termijn is geprobeerd financiering voor de voortzetting van het project te genereren bij zowel private partijen als bij de overheid, omdat dit niet gelukt is stopt RTR-NL met de voortzetting van het project Secure Lane.