16 apr 2015
Gepost door HW

Op donderdag 16 april is het KVO certificaat van het bedrijventerrein BT A12 te Ede, voor 3 jaar verlengd.

Namens de RTR heeft Jan Hoencamp in het KVO projectteam gezeten. Alle partijen, gemeente, brandweer, BT A-12 en politie hebben hard gewerkt aan alle verbeterpunten.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de verlenging van het KVO certificaat.

10 mrt 2015
Gepost door HW
kick off meeting eindhoven

Dinsdagmiddag 10 maart 2015 was de kick off meeting van het citypulse project Eindhoven.

RTR-NL participeert in dit project in de rol van "operational fieldlab", het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) doet hierin de project coƶrdinatie.

In het citypulse project wordt onderzocht in hoeverre er door het combineren van diverse signalen, afkomstig van verschillende sensoren, er een voorspellend vermogen ontstaat, waardoor problemen voorkomen kunnen worden.
RTR-NL vervuld in dit project de operationele verificatie functie, voordat signalen worden doorgeleid naar de operationele diensten.

03 mrt 2015
Gepost door HW

Het kabinet wil meer ruimte geven voor het gebruik van drones. Verruiming van de regelgeving voor onbemande luchtvaartuigen moet economische en maatschappelijke kansen bieden voor bedrijven en overheden. Daarbij wordt telkens een goede balans gezocht met de maatschappelijke belangen van veiligheid, luchtvaart en privacy. Dat schrijven de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is gebaseerd op een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het gebruik van drones.

De verruiming van mogelijkheden geldt voor het beroepsmatig gebruik van drones. Zo wil het kabinet dat politie en brandweer vanaf 1 juli ruimere bevoegdheden krijgen om drones in te zetten voor hulpverlening, opsporing en handhaving van de openbare orde. Zij krijgen daarbij toestemming om te vliegen boven gebouwen en mensenmenigten. Ook mogen politie en brandweer straks drones inzetten na zonsondergang. Bij deze extra bevoegdheden komen uiteraard ook eisen op het gebied van training en veiligheid kijken. Het kabinet ziet verder mogelijkheden om vaker drones in te zetten voor bijvoorbeeld de inspectie van infrastructuur, het bewaken en beveiligen van objecten en terreinen, klimatologisch onderzoek, de land- en tuinbouw en de media. Het kabinet wil de komende tijd de behoeftes en mogelijkheden van het gebruik van drones in deze domeinen onderzoeken. Verder wil het kabinet in overleg met ontwikkelaars en fabrikanten van drones de behoefte aan testlocaties inventariseren. Voor de zomer komt het kabinet met een brief waarin deze verkenningen worden uitgewerkt.

Lees meer