27 apr 2015
Gepost door HW

Op 24 april kreeg de RTR in Eindhoven het verzoek om cameratoezicht te realiseren tijdens de Harleydag op maandag 27 april, in de gemeente Valkenswaard.

Dankzij de prima samenwerking tussen de RTR en haar partners, in dit geval Trigion en DIT is beveiligen, konden de collega's op straat, op maandag tijdens de Harleydag met cameratoezicht ondersteund worden. Personeel en techniek waren geregeld en operationeel.

Er was veel publiek, dat op de Harleydag afkwam. Alles is dan ook prima verlopen.

24 apr 2015
Gepost door HW

Burgers en bedrijven mogen straks camerabeelden publiceren van een diefstal, inbraak of vernieling. De verwachting is dat door de inzet van deze ‘extra ogen en oren’ de pakkans toeneemt. Nu is het particulieren en ondernemers wettelijk nog niet toegestaan om camerabeelden van verdachten te publiceren.

Een en ander staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat vandaag naar verschillende adviesinstanties is gestuurd. De verspreiding van camerabeelden is dan niet langer in alle gevallen een zaak van politie en openbaar ministerie.

Met deze maatregel komt de bewindspersoon tegemoet aan een wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. Het nieuwe wetsvoorstel is een herziene versie van het wetsvoorstel waarover de Raad van State in 2012 advies uitbracht. Daarnaast voorziet het in een maatschappelijke behoefte. Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de Nederlanders voorstander is van het uit de anonimiteit halen van criminelen met behulp van digitale middelen. Ook vanuit het bedrijfsleven is verzocht om verruiming van de mogelijkheden voor gebruik van camerabeelden.

Lees meer
17 apr 2015
Gepost door HW

Op vrijdag 17 april, is de heer J.W. Schaper, directeur Politieel beleid en taakuitvoering van het ministerie van Veiligheid en Justitie, op bezoek geweest bij de RTR te Nijmegen.

Na een presentatie kreeg hij te zien hoe de RTR werkt. De heer Schaper was onder de indruk van de manier, waarop de RTR het cameratoezicht in binnensteden en op bedrijventerreinen uitvoert.

Kortom een geslaagde informatieve bijeenkomst!