03 mrt 2015
Gepost door HW

Het kabinet wil meer ruimte geven voor het gebruik van drones. Verruiming van de regelgeving voor onbemande luchtvaartuigen moet economische en maatschappelijke kansen bieden voor bedrijven en overheden. Daarbij wordt telkens een goede balans gezocht met de maatschappelijke belangen van veiligheid, luchtvaart en privacy. Dat schrijven de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is gebaseerd op een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar het gebruik van drones.

De verruiming van mogelijkheden geldt voor het beroepsmatig gebruik van drones. Zo wil het kabinet dat politie en brandweer vanaf 1 juli ruimere bevoegdheden krijgen om drones in te zetten voor hulpverlening, opsporing en handhaving van de openbare orde. Zij krijgen daarbij toestemming om te vliegen boven gebouwen en mensenmenigten. Ook mogen politie en brandweer straks drones inzetten na zonsondergang. Bij deze extra bevoegdheden komen uiteraard ook eisen op het gebied van training en veiligheid kijken. Het kabinet ziet verder mogelijkheden om vaker drones in te zetten voor bijvoorbeeld de inspectie van infrastructuur, het bewaken en beveiligen van objecten en terreinen, klimatologisch onderzoek, de land- en tuinbouw en de media. Het kabinet wil de komende tijd de behoeftes en mogelijkheden van het gebruik van drones in deze domeinen onderzoeken. Verder wil het kabinet in overleg met ontwikkelaars en fabrikanten van drones de behoefte aan testlocaties inventariseren. Voor de zomer komt het kabinet met een brief waarin deze verkenningen worden uitgewerkt.

Lees meer
27 feb 2015
Gepost door HW

Het opvragen van beeldmateriaal afkomstig van pinautomaten van banken kost het Openbaar Ministerie (OM) en de politie tonnen per jaar.
Bron: De Telegraaf, donderdag 26 februari 2015.

Binnen de RTR-NL aanpak is dat anders.
RTR-NL is een publiek – privaat samenwerkingsverband, waarbij overheid en ondernemers samenwerken aan veiligheid. Binnen de RTR-NL aanpak nemen de ondernemers preventieve maatregelen, die afgestemd zijn op het reactieve overheidsoptreden. Het cameratoezicht wordt binnen deze aanpak gerealiseerd binnen de RTR-NL infrastructuur.

Het beeldmateriaal, benodigd om het reactieve overheidsoptreden te kunnen ondersteunen, kan binnen deze aanpak, zonder dat hiervoor extra kosten gemaakt hoeven te worden, aan de politie verstrekt worden. Immers binnen de RTR-NL infrastructuur voert de politie de regie op de beeldopslag en distributie. Doordat deze camerabeelden direct beschikbaar zijn is de kans op vervolging bij op heterdaad aangehouden verdachten veel groter.

Als het OM en de politie er dus voor zouden kiezen om de RTR-NL infrastructuur integraal te omarmen, zou dit een aanzienlijke besparing voor het OM en de politie kunnen betekenen. Voor minder geld een grotere slagkracht!

17 feb 2015

De camera-observant zag een groepje jongeren bij een auto in Malden staan. Er werd in het openbaar alcohol gedronken en de politie ging ter plaatse. De jongelui zijn aangesproken en de politie is vertrokken.

De camera-observant hield het groepje toch wat langer in de gaten en daarna vermoedde de observant dat er verdovende middelen werden gebruikt. De beelden werden weer naar de meldkamer gestuurd, waarna de politie weer naar de jongelui toeging. Bij het onderzoek daar werden drugs aangetroffen.