12 feb 2015
Gepost door HW
bta12_kvo

Op donderdag 12 februari, waren de KVO partners van de BT A12 voor het periodieke KVO overleg te gast bij RTR-NL Oost te Nijmegen.

Na afloop van het overleg, natuurlijk ook even kijken in de toezichtruimte zelf.

06 feb 2015
Gepost door HW

Afgelopen vrijdag, 6 februari, een vertegenwoordiging van de gemeente Venlo mogen ontvangen onder "aanvoering" van Burgemeester Scholten.

Veel informatie uitgewisseld, er werden kritische vragen gesteld, goed gediscussieerd en we hebben ze laten zien wat we als RTR voor Venlo kunnen betekenen in Nijmegen en in Eindhoven.

Een geslaagde bijeenkomst!

30 jan 2015
Gepost door HW

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat in 2015 richtsnoeren publiceren over cameratoezicht. Hierbij richt het CBP zich vooral op cameratoezicht door gemeenten en op cameratoezicht waarbij gemeenten met private partijen samenwerken.

Met deze richtsnoeren geeft het CBP een toelichting op de geldende wettelijke regels voor cameratoezicht in het lokale domein.

Nieuwe technieken.
Lokale overheden maken veel gebruik van cameratoezicht en passen hierbij nieuwe technieken toe. Zo zetten zij steeds vaker 'slimme' camera’s en drones in om de openbare orde te bewaken. Bovendien is door een nieuw wetsvoorstel ook flexibel (mobiel) cameratoezicht in de openbare ruimte mogelijk.

Mensen informeren over cameratoezicht.
Deze nieuwe toepassingen van cameratoezicht zijn niet altijd even zichtbaar. Hierdoor is het des te belangrijker dat mensen goed worden geïnformeerd op welke plaatsen er cameratoezicht is, vindt het CBP.

Bron:CBP-Toezichtagenda 2015.