10 aug 2017
Gepost door HW
gemeente_boxtel_logo

De burgemeester maakt bekend dat hij op 7 augustus 2017 heeft besloten tot het aanwijzen van een gebied waar tijdelijk met vaste camera’s toezicht wordt gehouden ter bewaking van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht betreft een beperkt gebied in de directe omgeving van de Markt tijdens de kermis 2017.

Het besluit (197 KB)treedt in werking op 11 augustus 2017. De camera's worden voor de periode van 18 augustus 2017 van 19.00 uur tot 24 augustus 2017 2.30 uur gebruikt.

Indienen bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Burgemeester van de gemeente Boxtel, postbus 10.000 5280 DA Boxtel;
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost- Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

18 juli 2017
Gepost door HW
vierdaagse-2017

Politie Nijmegen-Noord.

Politie Oost Nederland heeft het bericht van Politie Nijmegen-Noord gedeeld.
Zowel achter de schermen als op straat zijn we deze week aan het werk om de Vierdaagse feestelijk en ongestoord te laten verlopen.
We doen dat onder andere met camerabeelden, te paard, te voet, op de fiets, met politiehonden en vanaf het water. We zullen jullie een paar keer een kijkje achter de schermen geven deze week!

^COM

30 juni 2017
Gepost door HW

De ontwikkelingen binnen het cameratoezicht landschap gaan snel.
Evenzo de ontwikkelingen rondom de RTR. Ontwikkelingen, die u als klant kunnen raken en waarvan ik als directeur van de RTR vind, dat u daarover geïnformeerd moet worden.

Als RTR hebben we transparantie in informatie altijd hoog in ons vaandel staan. Daarom deze video, waarin ik aan u uitleg wat er is besloten en wat dit voor u kan betekenen.

Hier is een link naar de video, waarin ik precies uitleg wat er gebeurd is en hoe we hier als RTR mee om willen gaan.
Klik even op de link, dan zie ik je aan de andere kant.